BERICHTEN VAN ANDERE SITE'S

INLEIDING DE HEKS VAN SCHOONHOVEN WIE WAS MARRIGJE DE VERLEIDING... HET VONNIS.. HEKSENPROCESSEN  STRAFRECHT RECHTSBIJSTAND EN VERDEDEGING PLAATS VAN HERKOMST FOTO'S VAN HET VONNISBOEK ECT. BERICHTEN VAN ANDERE SITES MIJN FAVORIETE LINKS GASTBOEK VAN MARRIGJE Guest Book About nog een paar foto's FOTO'S Blog

DIT KOMT VAN MIJN ANDERE SITE WWW.WITSJ.5U.COM


WITSJ

MARRICHGEN ARIENS 1520-1591


TER HERINNERING AAN

MARRICHGEN ARIENS.

DIT BERICHT HEB IK VAN DE VVV UIT SCHOONHOVEN GEKREGEN:

DE HEKSEN CIRKEL:

VOOR HET STADHUIS OP DE STEENENBRUG VINDEN WE DE ZGN.HEKSENCIRKEL.

HET IS EEN RING MET WITTE STENEN DIE DE PLAATS MARKEERT WAAR IN 1591 DE LAATSTE VROUW IN DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN,VERDACHT VAN HEKSERIJ,STIERF OP DE BRANDSTAPEL.

HET GAAT HIER OM MARRICHGEN ARIENS.ZE LEEFDE TERUGGETROKKEN,BEMOEIDE ZICH MET NIEMAND EN HIELD ZICH BEZIG MET ZALFJES EN KRUIDEN.DE SCHOONHOVENAREN VOELDE ZICH ECHT NIET LEKKER ALS "DAT WIJF"IN DE BUURT WAS.

MARRICHGEN ARIENS:

DE BEWONERS VAN SCHOONHOVEN WAREN MAAR WAT BLIJ DAT MARRICHGEN ARIENS,EEN ONGEVEER 70 JAAR OUDE ZWERFSTER,OP 4 OKTOBER 1591 OP VERDENKING VAN HEKSERIJ WERD OPGEPAKT.

VOLGENS HET VONNIS DAT BEWAARD IS GEBLEVEN,ZOU ZE TEGEN EEN JONGEN DIE AAN DE DEUR VAN SCHEPEN FOP JANSZOON STOND TE LUISTEREN,GEZEGD HEBBEN,"GA WEG,WAAR STA JE NAAR TE LUISTEREN!"DIRECT NA DEZE WOORDEN BEGON HET HAAR VAN DE JONGEN TE KRIMPEN ALSOF HET WERD UITGERUKT(DES JONGENS HAIR OPT HOOFT CROMPE") ALDUS HET PROCES-VERBAAL. DE JONGEN LIEP GILLEND HEEN EN WEER. OP HET GILLEN VAN DE JONGEN KWAM EEN HOOP MENSEN AF EN DEZE DWONG MARRICHGEN HAAR VERVLOEKING ONGEDAAN TE MAKEN. TOEN WERD DE JONGEN WEER NORMAAL.

MARRICHGEN WERD DAAROP GEARRESTEERD. NA RUIM TWEE MAANDEN, OP 18 DECEMBER 1591 WERD VONNIS GEWEZEN:"OVERWEGENDE DAT DEZE ZAKEN LEIDEN TOT DE ONDERGANG VAN VELE GOEDE MENSEN, INGAANDE TEGEN DE GODDELIJKE EN WERLDLIJKE PRAKTIJKEN,WETTEN EN VOORSCHRIFTEN DAT DIT SOORT DINGEN VOORBEELDIG BESTRAFT BEHOORT TE WORDEN; RECHT DOENDE UIT NAAM VAN DE HOGE OVERHEID VEROORDELEN DE VERDACHTE GEBRACHT TE WORDEN NAAR DE PLAATS WAAR MEN GEWOON IS CRIMINELE JUSTIE TE DOEN, NA ALDAAR GEWURGD TE ZIJN, TOT STOF TE WORDEN VERBRAND"

DE HEKS WAS ,ZOALS UIT GETUIGENVERKLARINGEN BLIJKT, ROND 1520 IN PROYEN GEBOREN. ZE WAS NIET GETROUWD. IN VIANEN KWAM ZE EEN GEHEEL IN HET ZWART GEKLEDE JONGEMAN TEGEN DIE HAAR EEN GUNSTIG AANBOD DEED :"WILT GHIJ MIJ GELOEVEN, TSAL U ANDERS GAEN ENDE BEETER MIT U WEESEN; ICK SAL U BRENGEN DAIR GHIJ GENOUGH ENDE GEEN GEBRECK HEBBEN SULT."MARRICHGEN BEGREEP DAT ZE MET DE "FIJANT DER HELLE"TE DOEN HAD. ZE BELOOFDE HEM ALLES TE DOEN WAT HIJ HAAR ZOU OPDRAGEN. KORT DAARNA VERTROK ZE NAAR SCHOONHOVEN, WAAR ZE HAAR TIJD SLEET MET HET RONDBRENGENVAN TWIJFELACHTIGE POEDERTJES EN ZALFJES. NIEMAND TREURDE DAN OOK DAT NA EEN DIEPGAAND ONDERZOEK MARRICHGEN OP DE STENENBRUG VOOR HET STADHUIS WERD GEWURGD EN VERBRAND.

 

HIER KOMEN WAT BERICHTEN OVER MARRIGJE VAN VERSCHILLENDE SITES  EN,UIT SCHOONHOVEN.

ALS HET NIET MAG VAN IEMAND DAT IK ZO'N BERICHTJE LEEN ,LAAT HET DAN EVEN WETEN,IK WIL ALLEEN ,LATEN ZIEN HOEVEEL ER OVER MARRICHGEN VERMELD WORDT.

-----------------------------------------------------------------

Historie

Marrigje Ariens

In oktober 1591 werd Marrigje Ariens, inwoonster van Schoonhoven, gearresteerd op verdenking van hekserij. In het vonnis stond dat zij het haar van een jongen heeft doen krimpen, alsof het afgerukt werd. Door het gillen van de jongen kwamen er al gauw veel mensen op af die de 70-jarige Marrigje Ariens dwongen haar vervloeking ongedaan te maken. Toen werd de jongen weer normaal. Vervolgens werd Marrigje Ariens gearresteerd. Na twee maanden proces werd het kruidenvrouwtje schuldig bevonden van hekserij. Hierop werd zij dezelfde dag nog gewurgd en vervolgens op de Steenenbrug verbrand. Marrigje Ariens was daarmee de laatste ‘heks’ die in Nederland verbrand werd. Haar toverzak, een steel met vijf lederen zakken die zij bezat is nog steeds bewaard gebleven en op verzoek te bezichtigen in het stadhuis van Schoonhoven. In 1991 werd op de Steenenbrug bij de heksencirkel een plaquette aangebracht.

 

-----------------------------------------------------------------

Haven - Stenenbrug (Bij Stadshuis) uit 1387. In 1971 gerestaureerd. Hierop bevind zich een mozaiek, een cirkel met een blauwe steen. Op deze plaats werd op 4 oktober 1597 kruidenzoekster Marrigje Atiens, beschuldiging van hekserij, gewurgd en vervolgens op de brandstapel verbrand. Tevens werd de blauwe steen gebruikt om de Nieuwe Heer te huldigen. Deze steen zou ook het middelpunt van de stad aanduiden
-----------------------------------------------------------------
 
 
   
 

Overhandiging stokbeurs
Dit item is verlopen op 27-07-2005.
Op donderdag 26 mei ontving wethouder Huizinga in het stadhuis uit handen van de Archeologische werkgroep een replica van een stokbeurs. De orginele stokbeurs was ruim 400 jaar in het stadhuis te Schoonhoven bewaard gebleven. Een stokbeurs was een soort verzamelbeurs voor muntgeld. De Schoonhovense heks` Marrigje Ariens gebruikte hem als kruidentas.
Replica stokbeursDe beurs was in slechte staat en zal onder invloed van het licht en klimaatomstandigheden steeds verder vergaan. De Archeologische werkgroep Schoonhoven heeft de heer O. Goubitz, oud-conservator van het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), ingeschakeld om de beurs te onderzoeken en te conserveren. Bovendien heeft hij een replica van de stokbeurs gemaakt, zodat deze blijvend tentoongesteld kan worden.


De heer Goubitz overhandigt een replica van de stokbeurs aan wethouder Huizinga.
--------------------------------


Nederland werd het eerste land waar een eind kwam aan de heksenvervolgingen. Al werd in 1597 nog de 70 jarige Marigje Arriens, een kruidenvrouwtje uit Schoonhoven als laatste heks veroordeeld en verbrand

--------------------------------
 
Iedere stad had wel een stadswaag waarop allerleihandel werd gewogen,zo ook Oudewater.
Omstreeks 1500 tot ongeveer 1600 werden er ook mensen op gewogen die verdacht waren van hekserij.Zo ook Marrigje Ariens,een kruidenvrouwtje uit Schoonhoven.
Zij probeerde met haar bijelkaar gezochte kruiden zieken te genezen,dat lukte niet altijd en door enige ontevrede patienten werd zij aangeklaagd wegens hekserij.
Zij werd veroordeeld,gewurgd en daarna verbrand op de brandstapel,die was opgebouwd van een ring met gekleurde stenen.Dit is nog steeds te zien voor het stadhuis in Schoonhoven.
Marrigje was de laatste heks die verbrand werd in Nederland,dat was in 1591.
Ongeveer een miljoen mensen zijn er in die periode in Europa verbrand.
--------------------------------
 
De laatste heks in Nederland werd
verbrand in 1591. Dat was Marrigje Ariens, een kruidenvrouwtje uit Schoonhoven,
dat trachtte met de door haar gezochte en gemengde kruiden zieken te genezen.
Zij werd door ontevreden patienten aangeklaagd wegens hekserij.
 
-------------------------------
 
Artista: Bathory
album: The Return...
: Born For Burning

Born For Burning

Haunting the cloudless black sky
Braver at night
Hidden as the lips of her c*nt
She is keeping out of sight

Dark as her closed eyelids
Her secret
She comes to you with a serpent's kiss
She has the power to foresee

She don't fear the flames
She smile at the fire
Whisper the words of spell
Without fear without fright

BORN FOR BURNING...
BORN FOR BURNING...
BORN FOR BURNING...
BORN...

She can't feel the pain
She gaze at the sky
In the greedy flames
She will burn tonight

The beauty burning
Like the moon at harvest
Her seared flesh falling apart
And feed the hungry flames

Where the flame still bite her thigh
She is not afraid to die
She will burn again tonight
(she will always burn)
But her spirit shall survive...

Dedicated to the witch Marrigje Ariens Born 1521,
Burned 1591 in Schoonhoven, Holland

------------------------------

Marrigje Ariens; she was a herb woman from Schoonhoven who attempted to cure people with the herbs she sought  and mixed, but it didnt always work right and
she got accused by discontented patients. First she got strangled, and then burned at the stake(1591) which was build in a circle, with couloured stones.( You can still see this at the cityhall in Schoonhoven)...Marrigje Ariens was the last witch who was burned at the stake in The Netherlands
 
---------------------------------------------------------
intervieuw met:
Magacinu

At the beginning you played cover versions of bigger bands - to become more skilled? Or because you didn’t have own ideas?

Rahab: We played cover tracks for two reasons mainly. First, to become more ‘tight’ as a band and second because it’s nice to do. The first track we started playing was Bathory’s ‘Born for burning’, on my request actually, fore Quorthon had dedicated this song to Marrigje Ariens, ‘Hollands last witch’ who was executed and burnt in my hometown Schoonhoven.m ab Ovo/Legacy

----------------------

- And while studying the atrocities of Christianity throughout the centuries, I stumbled upon the inquisition, which resulted in another track on THE RETURN OF THE DARKNESS AND EVIL: "Born for Burning", dedicated to the memory of a Dutch woman - Marrigje Ariens - burned at the stake as a witch in Schoonhoven in 1591.

Quorthon in a private shot, seated at the very spot in Schoonhoven The Netherlands
where in 1591 alledgly a woman named Marrigje Ariens was burned at the stake as a witch.
©bathory.se

deze vrouw zit  op de plek waar Marrigje verbrand is

----------------------


Tussen 1500 en 1600 zijn ongeveer een miljoen mensen als heks verbrandt.
Op een kaartje in De Heksenwaag in Oudewater is te zien waar de meeste heksenverbrandingen voorkwamen: langs de huidige grens tussen Nederland en Duitsland.
De laatste heks in Nederland werd verbrand in 1591. Dat was Marrigje Ariens, een kruidenvrouwtje uit Schoonhoven, dat trachtte met de door haar gezochte en gemengde kruiden zieken te genezen.
Zij werd door ontevreden patienten aangeklaagd wegens hekserij.