STRAFRECHT

INLEIDING DE HEKS VAN SCHOONHOVEN WIE WAS MARRIGJE DE VERLEIDING... HET VONNIS.. HEKSENPROCESSEN  STRAFRECHT RECHTSBIJSTAND EN VERDEDEGING PLAATS VAN HERKOMST FOTO'S VAN HET VONNISBOEK ECT. BERICHTEN VAN ANDERE SITES MIJN FAVORIETE LINKS GASTBOEK VAN MARRIGJE Guest Book About nog een paar foto's FOTO'S Blog

SCHOONHOVENS STRAFRECHT ;1581-1601

Wat is een requisitoir?
Wanneer alle kanten van de zaak zijn belicht en iedereen zijn zegje heeft kunnen doen zal de officier van justitie in zijn requisitoir zijn eis voorlezen. Het requisitoir is een betoog van de officier van justitie waarin hij goed uiteen zet waarom de verdachte de tenlastegelegde feiten heeft gepleegd (of niet gepleegd) en hoe de volgens hem de rechter zou moeten oordelen. Dus welke straf de verdachte volgens hem zou moeten krijgen.
En nu gaan we verder met het strafrecht,
 
Schoonhovens strafrecht 1581-1601
Om een idee te krijgen wat betekende in 1591 voor de Schoonhovense strafrechter te moeten verschijnen hebben we de vonnissen van "schepenen"van Schoonhoven tussen 1591 en 1601 bekeken. De rechtbankbestond uit een "baljuw"(zie eerder de betekenis) en zeven "schepenen". De baljuw leidde het onderzoek, riep de rechtbank bijeen,hield het requisitoir en formuleerde de eis tegen de verdachte. De zeven schepenen, jaarlijks gekozen Schoonhovense regenten(bestuurders),velden het vonnis dat door de baljuw werd uitgevoerd.
De Baljuw in Marrigje's tijd was Geerof Kluyt van Vorenbroek (1586-1600) Tussen het gevangen nemen van Marrigje op 4 oktober 1591 en het vonnis van 18 december veranderde de schepenbank - zoals elk jaar - op 10 november van samenstelling ; waarbij slecht twee nieuwe schepenen op het toneel kwamen, die beiden al eerder schepen geweest waren.
Tussen 1581-1601 kwamen er totaal 58 verdachten voor de rechter, nog geen drie per jaar. Van 47 van hen weten we dat het om vagebonden ging; zwervers die zonder beroep  'bedelend en terend op de arme huisman" van dorp naar dorp en van stad naar stad zwierven.
 

My E-mail